Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit minimaal drie ouders per LKR nummer, die op een vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van alle kinderen van de kinderopvang Liba Biba. Zij vergaderen een paar keer per jaar. Daarin worden verschillende zaken besproken. Ouders en/ of verzorgers kunnen punten aandragen voor de oudercommissievergadering. Vooraf word bekend gemaakt middels een nieuwsbrief wanneer er een vergadering gepland staat. Ouders kunnen zich aanmelden via het mailadres oudercommissielibabiba@gmail.com als lid van de oudercommissie.