Liba Biba Peuters

2 tot 4

Bij de peuters kunnen maximaal 16 kinderen opgevangen worden. Iedere ochtend bieden wij tussen 9:00 uur en 12:30 uur peuteractiviteiten aan. De peuteractiviteit is bedoeld om kinderen op een veilige manier uitdaging te bieden in een vertrouwde omgeving. Door middel van een vast ritme, groepsregels, rituelen en vieringen wordt binnen de groep gewerkt aan de emotionele veiligheid en saamhorigheid van de kinderen. Samen activiteiten doen en feestjes vieren draagt bij aan het gevoel van bij elkaar te horen. Zo delen we met elkaar belevenissen, gedachten, wensen en emoties.

Ook voor het oefenen van sociale vaardigheden is de groep een uitstekende omgeving. Spelenderwijs wordt er geoefend met ‘om de beurt’, ‘samen delen’, ‘helpen en geholpen worden’.